Your browser must support JavaScript

Aktuellt i JHL (9 videos)

Reformplanerna väcker många frågor

Maria Holmstedt-Lehtinen från Jakobstad, oroar sig för att vårdpersonalen inte kommer att stå på samma linje om social- och hälsovårdsreformen blir av. Hon delade med sig av sina tankar under JHL:s representantskapsmöte i Helsingfors. Video: Antti Tuominen

Jun 13, 2018 Anita Härkönen

Views 21