Your browser must support JavaScript

SVA externt (26 videos)

Stelkramp hos get

Getter är mycket känsliga för stelkramp. Stelkramp orsakas av att den anaeroba bakterien Clostridium tetani frisätter neurotoxin som når det centrala nervsystemet. Giftet blockerar neurotransmittorer, vilket resulterar i stelhet, kramper och död. Läs mer på www.sva.se/stelkramp-get

Mar 3, 2015 Magdalena Hellström

Views 316