Your browser must support JavaScript

Studiefrämjandet interna filmer (67 videos)

RSS

GDPR - föreläsning av Inger Ekrem

Inger Ekrem, vice ordförande i FOR och förbundsdirektör för Riksförbundet Svensk Trädgård, föreläser om EU:s nya dataskyddsreform GDPR. Notera att denna informationsfilm endast ger en överblick av GDPR och hur reformen kan komma att påverka arbetet i ideella föreningar. Vid specifika frågor eller funderingar kring GDPR rekommenderar vi att du/ni kontaktar juridiska experter.

Feb 23, 2018 Asa Wrenfelt

Views 323

no comments, leave yours

Upload your own video to

Studiefrämjandet interna filmer