Helsinki, 20th of October 2015, Better communication and leadership with online video


Stockholm, 14th of October 2015, Better communication and leadership with online video


Copenhagen, 6th of October 2015, Better communication and leadership with online video


Oslo, 9th of April 2015, Better business with online video


Stockholm, 19th of March 2015, Better business with online video


Copenhagen, 17th of March 2015, Better business with online video


Helsinki, 13th of March 2015, Better business with online video


Oslo, 27th of November 2014, Better business communication with online video


Stockholm, 25th of November 2014, Hur online video används strategiskt för att uppnå ökade konkurrensfördelar!


Helsinki, 22nd of October 2014, Aitoa kilpailuetua online-videoilla!


Copenhagen, 16th of September 2014, Share your Expertise with Online Video!


Copenhagen, 28th of May 2014, Cut through the noise with online video!


Stockholm, 21st of May 2014, Tilltalande och levande företagskommunikation genom online-videos!


Helsinki, 1st of April 2014, Effective and Vivid Corporate Communications with Online Videos


Helsinki, 26th of November 2013, Effective Personnel Communication with New Methods


Stockholm, 6th of November 2013, Communicate, Collaborate and Learn Through Online Videos!


Helsinki, 26th of September 2013, HENRY ry’s ‘Uudista ja Uudistu’ Fair


Helsinki, 11th of September 2013, The Online Video Revolution in Large Corporations


Stockholm, 22nd of May 2013, Online Video Revolution Spreads in the Nordics


Helsinki, 7th of May 2013, Effective Customer Communication with Online Videos


Copenhagen, 6th of March 2013, How to Benefit from Online Videos in Business


Helsinki, 20th of September 2012, HR — Better Results with Fewer Resources


Helsinki, 3rd of April 2012, Effective System Implementations with Online Videos


Helsinki,1st of December 2011, Sharing Relevant Information with Online Videos