Alko Oy logo

Alko: Ohjeistaminen ja sisäinen viestintä online-videoilla osoittautunut erittäin tehokkaaksi

Alko on itsenäinen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka vastaa yksinoikeudella yli 4,7-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyynnistä Suomessa. Alkon toiminnan painopistealueita ovat vastuullinen alkoholijuomien myynti, korkeatasoinen asiakaspalvelu ja tutkitusti turvalliset tuotteet.

Haaste

Alkon tärkeimpiä kulmakiviä on laadukas palvelu. Ketjulla on 350 toimipistettä ympäri Suomea, joten saman viestin välittäminen kaikille sisältää omat haasteensa. Yhtiön tavoitteita tukeva organisaatiokulttuuri edellyttää sisäisen viestinnän aktiivista roolia muutostilanteiden hallinnassa ja uusien asioiden perehdyttämisessä. Sisäisen viestinnän haasteina ovat kaikkien toimipisteiden tavoittaminen samanaikaisesti sekä viestinnän selkeys ja nopeus. Uusia toimintatapoja ja kanavia tarvitaan.

Ratkaisu

Online-videot ovat viestinnän tarjoama käytännöllinen ja nopea viestintäkeino sekä olemassa olevista että uusista prosesseista. Online-videoiden avulla tieto on kaikkien käytettävissä samaan aikaan ja juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat.
Online-videot ovat olleet osa Alkon järjestelmien päivitystä sekä uusien järjestelmien ja sisäisen viestinnän kehittämistä. Tavoitteena on ollut asiakaspalvelun tehostaminen ja sisäisen perehdytyksen nopeuttaminen. Online-videoiden avulla Alkon sisäinen viestintä pystyy nopeasti ja selkeästi havainnollistamaan eri toimintatapoja, sovelluksia sekä kertomaan samanaikaisesti koko henkilökunnallensa kaikkia koskevista asioista. Voidaankin tiivistää, että erityisesti ohjeistaminen ja sisäinen viestintä online-videoilla ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja Alkolle sopiviksi käyttökohteiksi.

Hyöty

Online-videoita on ensimmäisen vuoden aikana käytetty eri osastoilla aina taloudesta ja IT:stä, viestintään ja perehdytykseen. Online-videot ovat levinneet nopeasti ympäri Suomea ja elävöittäneet sisäistä viestintää menestyksekkäästi. Kiitosta ovat saaneet videokameralla kuvatut ohjevideot kuten esimerkiksi Makutyyppiviirien asennusohje myymälöihin. Resursseja säästyy online-videoiden avulla niin viestijältä kuin viestinnän kohteelta. Samalla väärinymmärrykset sekä sitä kautta virheiden mahdollisuudet vähenevät ytimekkäiden, havainnollistavien ja aina saavutettavissa olevien ohjevideoiden avulla.

Dream Brokerin online-videot ovat erinomainen lisä Alkon sisäiseen viestintään. Videoiden avulla tieto on kustannustehokkaasti halutun kohderyhmän käytettävissä. Tilanteesta riippuen tieto voidaan jakaa samaan aikaan kaikille, tai vastaanottaja voi noutaa tiedon silloin kun tämä sitä tarvitsee.”

http://www.alko.fi/