Dream Broker kumppanina itSMF:n vuosittaisessa seminaarissa 6.-7.10.2011

Lokakuun 6.-7.päivä Dipoliin kokoontuvat IT-palvelujohtamisen kotimaiset ja ulkomaiset huippuosaajat itSMF:n vuosikonferenssiin.

Konferenssissa käsitellään muun muassa IT-johtamisen käytännön esimerkkejä, joissa ei ole kunnioitettu vallitsevia käsityksiä vaan on toimittu oman vision mukaisesti. Samalla herätetään keskustelua myös siitä, onko IT:n- ja liiketoiminnan keskinäinen suhde aina kompleksinen vai olisiko myös liiketoimintajohdon aika oppia jotain IT:stä vaikka vuosia on puhuttu toisin.

Holy Cow! – Espoon Dipolissa 6-7.10.2011

More News