Mehiläinen viestii tehokkaasti ja pitää työntekijät yhteydessä toisiinsa

Mehiläinen on Suomen suurin korkealaatuisia ja kokonaisvaltaisia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava yksityinen toimija. Yritys on perustettu vuonna 1909 ja se palvelee vuosittain yli 2,1 miljoonaa asiakasta kansainvälisesti yli 800 toimipisteessä.

Suomalaisena, nopeimmin kasvavana digitaalisen terveydenhuollon yrityksenä Mehiläinen investoi jatkuvasti digitalisaation mahdollisuuksiin, kehittääkseen toimintojensa tehokkuutta ja tarjoamansa hoidon laatua.

Vuonna 2017 Mehiläinen teki Dream Broker Studio-ohjelmistolla videoista olennaisen osan sisäistä, päivittäin toteutettavaa viestintäänsä. Yhteistyö käynnistyi ensin muutamalla Studion pilottikäyttäjällä ja käyttäjämäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Nykyään Dream Broker Studion aktiivisia käyttäjiä on lähes jokaisessa Mehiläisen liiketoiminnassa.

Koska Mehiläisen useat yksiköt toimivat eri sijainneissa ympäri vuorokauden, voi olla haastavaa pitää työntekijät yhteydessä toisiinsa ja saada heidät viestimään tehokkaasti. Ratkaisuna tähän, Dream Broker Studiolla tuotetaan ensisijaisesti videoita sisäiseen viestintään. Henkilöstöllä on pääsy tarvitsemiinsa videoihin, ajasta ja paikasta riippumatta.

Videot täydentävät Mehiläisen sisäisiä prosesseja, kuten johdon välistä viestintää sekä tukevat henkilöstön perehdyttämistä ja koulutusta, esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa, joissa työntekijät työskentelevät asiakkaiden kotona. Dream Broker Studion avulla esimiehet ja alaiset voivat nyt viestiä tehokkaasti. Muissa toiminnoissa, kuten esimerkiksi työterveyspalveluissa, Studiolla tuotetaan videoita myös asiakasviestintään.

“On ensiarvoisen tärkeää, että pystymme varmistamaan oikea-aikaisen tiedonkulun henkilökunnallemme, jotta jokainen pystyy huolehtimaan omista työtehtävistään ajantasaisin tiedoin ja tarjoamaan laadukasta palvelua asiakkaillemme. Viestimme henkilöstöllemme aktiivisesti sisäisiä viestintäkanaviamme pitkin.”

Tiina Kohonen, Viestintäpäällikkö

Dream Broker Studion avulla Mehiläisen työntekijät voivat itsenäisesti tuottaa videoita yhtenäisellä ilmeellä yrityksen brändin ja suuntaviivojen mukaisesti. Käyttäjät ovat kokeneet Studion editointiominaisuudet intuitiivisiksi ja helppokäyttöisiksi ja videoiden julkaiseminen useisiin sisäisiin kanaviin on ollut vaivatonta. He ovat kokeneet erittäin hyväksi myös sen, että videoita voidaan reaaliaikaisesti päivittää, jos sen sisältö joltain osin muuttuu.

Asiakas- ja potilasturvallisuus on Mehiläisen kaiken toiminnan lähtökohta. Toimintojen turvallisuutta ja palveluiden laatua valvotaan Mehiläisessä säännöllisesti. Viestintäprosesseja kehitetään myös jatkuvasti vastaamaan henkilöstön tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Yhdessä Dream Brokerin kanssa, Mehiläinen järjestää Studion käyttäjille koulutuksia ja säännöllisiä kyselytunteja hyödyntääkseen ohjelmistoa mahdollisimman laajasti. Henkilöstö on myös antanut myönteistä palautetta videoiden käyttämisestä sisäisessä viestinnässä.

Videoiden merkitys Mehiläisen sisäisessä viestinnässä on kasvanut viime vuosina ja tämä näyttää jatkuvan. Tähän mennessä yhtiö on tuottanut yli 3000 videota ja katselukertoja on kertynyt yli 300 000.

“Dream Broker Studion avulla sisäiset käyttäjämme osaavat itsenäisesti tehdä Mehiläisen brändi-ilmeen mukaisia videoita. Studion editointityökalun käyttö on jokaisen käyttäjän helppoa oppia ja videot on vaivatonta julkaista eri julkaisualustoille.”

Heidi Koponen, HR-asiantuntija

Tiina Kohonen
Viestintäpäällikkö
Mehiläinen

Heidi Koponen
HR-asiantuntija
Mehiläinen

https://www.mehilainen.fi/

Mehiläinen

More Stories