Vi hjälper dig använda online video i hela organisationen

Affärsledning

Dela best practices. Utbilda säljare och stöd globala partners på helt nya sätt. Överraska dina kunder med att ge videobaserad användarsupport. Öka din försäljning med övertygande och informativa videoerbjudanden.

Kommunikation

Implementera strategier på alla organisationsnivåer. Använd nyskapande och engagerande metoder för företagskommunikation. Förtydliga och rikta er marknadsföring. Nå ut till en bredare målgrupp oavsett geografiskt avstånd med personliga videomeddelanden.

HR

Introducera nyanställda snabbare och utbilda den befintliga personalen. Stärk er Employer Branding positionering och låt era anställda berätta själva. Bygg en kultur där kunskap delas med video. Nå ut till anställda och utbilda dem var som helst.

IT

Implementera och utbilda personalen i nya system snabbare, till lägre kostnad. Skapa en enhetlig användning för kritiska system och gemensamma arbetsmetoder. Minimera supportens arbetsbelastning med färdiga videoklipp eller gör era videos snabbt vid behov.

Beprövat koncept för att säkerställa framgång med online video

Ge din videostrategi en flygande start! Tillsammans med Dream Brokers experter kommer ni utveckla en konkret implementationsplan, skapa de första filmerna, läsa mer om tips och tricks och bli en pionjär inom online video. Vi har fått uppskattande feedback för att vi aktivt hjälper våra kunder att uppnå sin fulla potential och realisera affärsnytta med online video som verktyg.

Planering

I den inledande fasen hjälper vi våra kunder att planera sin egen online video revolution genom att identifiera de mest relevanta användningsområdena; Vem eller vilka avdelningar kommer att göra de första videoklippen? Vilken säkerhetsnivå är lämplig för videodelningen? Tillsammans sätter vi upp genomförbara mål för videoanvändningen.

Workshops

Dream Brokers mjukvara är enkel att använda och med hjälp av våra introduktionsfilmer, lätt att lära. Vi jobbar tillsammans med våra kunder för att försäkra att video används till sin fulla potential. Med video maximerar vi genomslagskraften, vardagliga uppgifter som t.ex. IT-instruktioner blir mer engagerande och intressanta.

Support

Vi är kända för att alltid ge våra kunder bästa möjliga support, oavsett om det är från vår helpdesk som hjälper dig med tekniska frågor eller er kundansvariga som lär användare eller delar best practices. Vi hjälper våra kunder att nå framgång med hjälp av vår helhetslösning och tillsammans med er, planera inför framtiden.

Uppföljning

Vi anordnar minst ett årligt uppföljningsmöte med varje kund för att försäkra oss om att era mål uppfylls. Tillsammans sätter vi nya mål för att sprida video användningen till andra avdelningar och bestämmer hur vi kan öka nyttan i användandet av online video.