SVA har börjat använda online-film i deras verksamhet!

Samarbetet med Dream Broker startade i December 2012. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Under 2013 går SVA in i kommunikationens år, då kunde Dream Broker hjälpa dem med en enkel lösning som möjliggör det för SVA att skapa,editera och dela med sig online-filmer. SVA använder Dream Brokers lösning för att förbättra den interna och externa kommunikationen. Under samarbetet kommer vi skapa utbildningsmaterial till kunder, men även manualer och videobloggar.

More News