Innovatiivisia keinoja opetuksen tueksi

Noin 6 000 asukkaan Ruskon kunta sijaitsee Varsinais-Suomessa. Rusko on pieni maalaismainen kunta, jossa järjestetään perusopetusta. 2010-luvun alussa Ruskon kunnassa haluttiin ottaa käyttöön vaikuttavampia viestinnän keinoja tukemaan opetusta ja koulutusta. Samassa syntyi Opentunti-palvelu, jonka tarkoituksena on tukea opettajien suunnittelutyötä ja osaamisen kehittämistä. Informatiiviset videot ovat palvelun keskeinen osa ja niiden avulla opettajille voidaan järjestää muun muassa täydennyskoulutusta.

Koska videoista tuli Opentunti-palvelun keskeinen osa, Ruskon kunta tarvitsi videoiden tuottamiseen helppokäyttöisen palvelun. Dream Broker Studio otettiin käyttöön vuonna 2012, koska sen avulla videoita voidaan tuottaa ja julkaista sekä nopeasti että tietoturvallisesti. Videot julkaistaan Opentunti-palveluun joko upotettuina videoina tai linkkeinä.

Vuosien varrella Dream Broker Studiota on käytetty opetuksen suunnittelussa, ohjevideoiden tekemisessä, Wilma- ja sähköpostiviestinnän tukena sekä koulutuksessa, jossa opettajien ja oppilaiden koulutuspaketteja on kuvattu videoiksi.

”Viestinnän kohteena olevat henkilöt eli opettajat, oppilaat ja huoltajat, ovat olleet todella tyytyväisiä lyhyisiin opetusvideotuokioihin. Videot kertovat huomattavan paljon enemmän kuin tekstityyppinen sisältö.”

Viime aikoina yhä useampi opettaja Ruskon kunnassa on alkanut käyttämään videoita, kun niiden tuoma hyöty on huomattu. Ruskon kunta on hyödyntänyt videoita esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksessa sekä oppitunneilla. Täydennyskoulutus toteutetaan videomateriaalien avulla, jolloin koulutus voidaan järjestää pienemmille ryhmille innovatiivisemmin ja edullisemmin.

Oppilaille videoita on hyödynnetty aineisiin tehtävillä ohjevidoilla. Näin opetusta pystytään eriyttämään oppitunnilla luokan sisällä.

”Erilaiset oppilaat tarvitsevat erilaisia materiaaleja ja videot ovat oiva apu siinä. Videoihin pystyy myös palaamaan myöhemmin, esimerkiksi kotona, jos on ollut vaikeuksia oppitunnilla.”

Tulevaisuudessa Ruskon kunta uskoo hyödyntävänsä videoita vielä laajemmin. Muutos näkyi jo etäopetuksen aikana, jolloin opettajat käyttivät videoita enemmän.

”Uskon, että videoista tulee arkipäiväinen työkalu opetuksen ja oppimisen tueksi.”

Janne Korsimo
Opettaja
Ruskon kunta

https://rusko.fi/

More Stories