Johtajuus

Me Dream Brokerilla pidämme ihmisiä suurimpana vahvuutenamme. Monimuotoisuus on ehdoton edellytys menestyvän yrityksen rakentamisessa. Tinkimättömät arvomme ovat olleet osa tarinaamme aivan alusta asti. Tutustu intohimoisiin asiantuntijoihimme, jotka ovat kasvaneet yhdessä yrityksen kanssa.

Mika Ahokas

Chief Executive Officer

Mika Ahokas toimii Dream Broker yhtiökokonaisuuden pääjohtajana, toimitusjohtajana ja yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Perustamisesta alkaen Ahokas on tukenut yhtiötä sijoittajana ja neuvonantajana. Hän on aikaisemmin toiminut ohjelmistoalan kasvuyrityksissä asiantuntijana, ammattijohtajana, yrittäjänä ja sijoittajana. Uransa hän on aloittanut 1990-luvulla Valmet Lentokoneteollisuuden ja Patria konsernin palveluksessa sotilas- ja siviili-ilmailun parissa. Hän on saanut sotilaspoliisin erikoiskoulutuksen kiitettävin arvosteluin palveltuaan sotilaspoliisin erikoisjoukkoyksikössä. Hänelle on myönnetty ...

Lue lisää

×

Management team

×

Alexandra Taimitarha

Director of Marketing

Alexandra Taimitarha on markkinointijohtaja ja vastaa yrityksen brändi- ja tuoteviestintästrategioista, mikä helpottaa tuotteiden lanseerauksia uusille markkinoille. Markkinointiyksiköllä on suora vaikutus myyntiin ja se houkuttelee keskeisiä kohderyhmiä viestimällä Dream Brokerin ohjelmistotuotteiden arvosta. Markkinointiyksikön keskeinen periaate on varmistaa, että kaikki asiakkaiden kosketuspisteet ovat linjassa brändin ja tuotteiden kanssa, samalla noudattaen Dream Brokerin korkeita laatu- ja eettisiä standardeja. Taimitarha aloitti uransa Dream Brokerilla ...

Lue lisää

×

Sami Siekkinen

Chief Technology Officer

Sami Siekkinen toimii yhtiön teknologiajohtajana. Hänen vastuullaan on varmistaa, että ohjelmistokehitys sekä arkkitehtuuri- ja teknologiavalinnat tukevat Dream Brokerin strategiaa ja visiota. Siekkisellä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus ohjelmistotuotteiden suunnittelusta, kehittämisestä, arkkitehtuurista sekä ylläpidosta. Koulutukseltaan Siekkinen on tietotekniikan ja elektroniikan insinööri valmistuttuaan Manchester Metropolitan Universitystä.

Lue lisää

×

Kalle Valkama

Senior Vice President,
Sales and Commercial Operations

Kalle Valkama johtaa yhtiön kaupallista toimintaa. Hän on vastuussa myynnistä, sisältäen sekä uusasiakashankinnan että asiakkuuksien hallinnan. Vuosina 2008–2011 Valkama vastasi Dream Brokerin Suomen liiketoiminnasta myyntijohtajana, jolloin hän oli keskeisessä roolissa kehittämässä yhtiön myyntimallia. Vuodesta 2012 alkaen Valkama on kehittänyt Dream Brokerin kansainvälistymismallia ja johtanut kansainvälistä laajentumista uusille markkinoille. Koulutukseltaan Valkama on valtiotieteiden kandidaatti Helsingin yliopistosta.

Lue lisää

×

Anne-Mari Janhonen

General Counsel

Anne-Mari Janhonen toimii yhtiön päälakimiehenä keskittyen lakiasiaintoimintojen johtamiseen ja varmistaen johdon aktiviteettien tehokkaan jalkautumisen ja toteuttamisen. Hänen päävastuisiinsa kuuluvat muun muassa yhtiön vastuiden arvioiminen ja riskinhallinta sekä operatiivisen liiketoiminnan tukeminen juridisesta näkökulmasta. Ennen liittymistään osaksi Dream Brokeria vuonna 2014 Janhonen työskenteli eri liikejuridiikkaan ja insolvenssioikeuteen keskittyneissä asianajotoimistoissa. Hän on lisäksi suorittanut harjoittelujakson Helsingin Syyttäjänvirastossa. Koulutukseltaan Janhonen on oikeustieteen maisteri Helsingin ...

Lue lisää

×

Samuli Ruuskanen

Director, Customer Success

Samuli Ruuskanen toimii yhtiössä tittelillä Director, Customer Success. Hänen vastuualueena on varmistaa, että jokainen asiakas kaikilla markkina-alueilla saa mitattavaa ja korkealuokkaista arvoa ja hyötyä ohjelmistosta, ja vahvistaa sitä kautta asiakastyytyväisyyttä. Hänen yksikön vastuualueisiin kuuluu ratkaista asiakkaiden teknisiä kysymyksiä päivittäisellä tasolla. Tämän lisäksi yksikön vastuulla on tarjota osaamista, asiantuntijuutta ja asiakastukea laaja-alaisesti alkaen yksinkertaisista parhaista käytännöistä aina Solution Engineering -palveluihin asti, ...

Lue lisää

×

Lauri Heikkilä

Vice President,
Business and Product Development

Lauri Heikkilä toimii yhtiön liiketoiminnan kehityksen ja tuotekehityksen johtajana. Heikkilän vastuualueisiin kuuluvat liiketoiminnan ja tuotteiden kehitys, tuotestrategia ja kokonaistarjooman kehittäminen keskittyen yhtiön online video platform (OVP) -tuotteisiin ja -liiketoimintasegmenttiin. Tässä roolissa hän johtaa R&D-tuotekehitysyksikköä.Aiemmin Heikkilä on toiminut myös yhtiön Customers-liiketoimintayksikön johtajana Dream Brokerin koko asiakakunnasta huolehtien. Vuosina 2015–2018 Heikkilä on työskennellyt Suomen maajohtajana vastaten yhtiön Suomen myynnistä, sisältäen sekä uusasiakashankinnan ...

Lue lisää

×

Kaisa Sippola

Chief Financial Officer
Director, Talent Management

Kaisa Sippola toimii yhtiön talousjohtajana. Sippolan vastuualueisiin kuuluu kokonaisvastuu yhtiön taloudesta. Tämä käsittää yhtiön rahoituksen ja rahoituksen hankinnan, taloudellisten lukujen raportoinnin ja analysoinnin, kirjanpidon järjestämisen, kassavirran ja investointien hallinnan, sijoitukset ja sijoitustoiminnan, yritysostot, vero- ja viranomaisraportoinnin sekä yhtiön taloudellisen riskienhallinnan. Lisäksi Sippola toimii yhtiön Talent Management -yksikön johtajana, jonka tehtäviin kuuluu yhtiön liiketoimintaa ja tulevaisuuden kasvutavoitteita tukeva rekrytointitoiminta ja henkilöstön ...

Lue lisää

×

Helmi Lindström

Director, Operational Excellence
Manager, Finance and Treasury

Helmi Lindström vastaa yhtiön operatiivisesta tehokkuudesta. Hänen vastuullaan on varmistaa, että yhtiön operatiivinen toiminta on tehokasta ja eri yksiköiden työskentely edistää yhtiötason tavoitteita. Operatiivisella tehokkuudella tähdätään tuottavaan, kestävään ja kasvavaan liiketoimintaan. Lisäksi Lindström työskentelee yhtiön talousjohdossa tittelillä Manager, Finance and Treasury. Hän vastaa yhtiön kassan- ja varojenhallinnasta sekä avustaa talousjohtajaa yhtiön kokonaisvaltaisessa talouden hallinnassa. Hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2016 ...

Lue lisää