Mika Ahokas (s. 1980)

Chief Executive Officer

Mika Ahokas toimii yhtiön toimitusjohtajana ja yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Perustamisesta alkaen Ahokas on tukenut yhtiötä sijoittajana ja neuvonantajana. Hän on aikaisemmin toiminut ohjelmistoalan kasvuyrityksissä ammattijohtajana, yrittäjänä ja sijoittajana. Aikaisemmin hän toimi liiketoiminnan kehityksestä ja operatiivisesta tehokkuudesta vastaavana johtajana ohjelmistoyhtiö QuestBack AS:ssa. Ahokas on aktiivinen ohjelmistoalan vaikuttaja ja hän toimii yhteiskunnallisissa vaikuttamistehtävissä kuten Teknologiateollisuus ry:n rahoitustyöryhmän jäsenenä. Vuosina 2007–2012 hän toimi Ohjelmistoyrittäjät ry:n hallituksessa. Koulutukseltaan Ahokas on tietotekniikan ja tuotantotalouden diplomi-insinööri. Hän tekee väitöskirjaa ohjelmistoyritysten kasvusta Aalto-yliopistolle.

Kristiina Häkkinen (s. 1986)

Chief Financial Officer

Kristiina Häkkinen toimii yhtiön talousjohtajana. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat yhtiön talous, sisäinen ja ulkoinen laskenta sekä ulkoistettujen taloushallintotoimintojen ohjaaminen. Ennen liittymistään osaksi Dream Brokeria vuonna 2013, Häkkinen työskenteli rahoitusalan tilintarkastustiimissä KPMG:llä. Häkkisellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Turun Kauppakorkeakoulusta.

Sami Siekkinen (s. 1976)

Chief Technology Officer

Sami Siekkinen toimii yhtiön teknologiajohtajana. Hänen vastuullaan on varmistaa, että ohjelmistokehitys sekä arkkitehtuuri- ja teknologiavalinnat tukevat Dream Brokerin strategiaa ja visiota. Siekkisellä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus ohjelmistotuotteiden suunnittelusta, kehittämisestä, arkkitehtuurista sekä ylläpidosta. Koulutukseltaan Siekkinen on tietotekniikan ja elektroniikan insinööri valmistuttuaan Manchester Metropolitan Universitystä.

Kalle Valkama (s. 1986)

Vice President, Sales

Kalle Valkama johtaa yhtiön kaupallista toimintaa. Hän on vastuussa myynnistä, sisältäen sekä uusasiakashankinnan että asiakkuuksien hallinnan. Vuosina 2008–2011 Valkama vastasi Dream Brokerin Suomen liiketoiminnasta myyntijohtajana, jolloin hän oli keskeisessä roolissa kehittämässä yhtiön myyntimallia. Vuodesta 2012 alkaen Valkama on kehittänyt Dream Brokerin kansainvälistymismallia ja johtanut kansainvälistä laajentumista uusille markkinoille. Koulutukseltaan Valkama on valtiotieteiden kandidaatti Helsingin yliopistosta.

Anne-Mari Janhonen (s. 1985)

Senior Legal Counsel

Anne-Mari Janhonen toimii yhtiön lakimiehenä keskittyen valittuihin lakiasioihin ja projekteihin sekä varmistaen johdon aktiviteettien tehokkaan toteuttamisen. Hänen päävastuisiinsa kuuluvat muun muassa yhtiön vastuiden arvioiminen ja operatiivisen liiketoiminnan tukeminen juridisesta näkökulmasta. Ennen liittymistään osaksi Dream Brokeria vuonna 2014 Janhonen työskenteli eri liikejuridiikkaan ja insolvenssioikeuteen keskittyneissä asianajotoimistoissa. Koulutukseltaan Janhonen on oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta.

Samuli Ruuskanen (s. 1978)

Director, Business Development

Samuli Ruuskanen toimii yhtiössä tittelillä Director, Business Development. Hänen vastuualueenaan on suunnitella ja toteuttaa markkinoinnin toimenpiteitä, kuten tuote-, tapahtuma- ja online-markkinointia, jotka tukevat Dream Brokerin strategiaa ja visiota, sekä auttaa uusien markkinoiden avaamisessa. Ruuskasella on 10 vuoden kansainvälinen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, ohjelmistoliiketoiminnasta, innovoinnista ja yrittäjyydestä. Koulutukseltaan Ruuskanen on tietotekniikan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta. Tämän lisäksi hänellä on maisteritason opintoja EDHEC Business Schoolista, Ranskasta.

Lauri Heikkilä (s. 1987)

Director, Technology & Customers

Lauri Heikkilä toimii yhtiön R&D- ja Customers-yksiköiden johtajana. Heikkilän vastuualueisiin kuuluvat Dream Brokerin koko asiakaskunnasta, asiakasarvosta ja asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen, asiakastoiminnan kehittäminen sekä asiakaspoistuman hallinta. Heikkilä johtaa myös R&D -tuotekehitysyksikköä. Vuosina 2015–2018 Heikkilä on toiminut yhtiössä Suomen maajohtajana vastaten yhtiön Suomen myynnistä, sisältäen sekä uusasiakashankinnan että asiakkuuksienhallinnan. Vuosina 2010–2015 hän toimi yhtiössä useissa eri myynnin ja asiakkuuksienhallinnan tehtävissä, muun muassa Suomen uusasiakashankinnan vetäjänä tittelillä Head of Sales. Koulutukseltaan Heikkilä on tekniikan kandidaatti Aalto-yliopistosta.

Kati Suard (s. 1971)

Director, Customers Group Financial Controller

Kati Suard toimii yhtiön Customers -liiketoimintayksikön johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Dream Brokerin koko asiakaskunnasta, asiakasarvosta ja asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen, asiakastoiminnan kehittäminen sekä asiakaspoistuman hallinta. Hän toimii myös yhtiön Group Financial Controllerina ja toimii tässä roolissa osana taloushallinnon johtoa. Kati Suardilla on yli 20 vuoden kokemus eri taloushallinnon tehtävissä ja hän on työskennellyt sekä pörssiyhtiöissä että eri vaiheen start up- ja kasvuyhtiöissä. Koulutukseltaan Kati Suard on kauppatieteen maisteri Helsingin Kauppakorkeakoulusta.