Mika Ahokas (s. 1980)

Chief Executive Officer

Mika Ahokas toimii Dream Broker yhtiökokonaisuuden pääjohtajana, toimitusjohtajana ja yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Perustamisesta alkaen Ahokas on tukenut yhtiötä sijoittajana ja neuvonantajana. Hän on aikaisemmin toiminut ohjelmistoalan kasvuyrityksissä asiantuntijana, ammattijohtajana, yrittäjänä ja sijoittajana. Uransa hän on aloittanut 1990-luvulla Valmet Lentokoneteollisuuden ja Patria konsernin palveluksessa sotilas- ja siviili-ilmailun parissa. Hän on saanut sotilaspoliisin erikoiskoulutuksen kiitettävin arvosteluin palveltuaan sotilaspoliisin erikoisjoukkoyksikössä. Hänelle on myönnetty ansiomerkkejä ja kunniamainintoja palveluksestaan. Lisäksi hän Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäsen. Liitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan turvallisuutta. RUL:n tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia sekä toimia reserviupseerikerhojen ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Uransa alkuvaiheilla hän on johtanut monikansallisia ohjelmistoliiketoiminnan tutkimushankkeita sekä toiminut ohjelmistoalan tutkijana ja opettajana. Aikaisemmin hän toimi liiketoiminnan kehityksestä ja operatiivisesta tehokkuudesta vastaavana johtajana ohjelmistoyhtiö QuestBack AS:ssa. Ahokas on aktiivinen ohjelmistoalan vaikuttaja ja hän toimii edelleen yhteiskunnallisissa vaikuttamistehtävissä kuten Teknologiateollisuus ry:n rahoitustyöryhmän jäsenenä edustaen pienten ja keskisuurten yritysten ääntä. Vuosina 2007–2012 hän toimi mm. Ohjelmistoyrittäjät ry:n hallituksessa sekä lukuisissa yliopistojen ja ministeriöiden alaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa osallistuen niiden johtoryhmä- ja ohjausryhmätyöhön vuosien 2004–2013 aikana.

Hän on julkaissut tutkimusartikkeleita ohjelmisto- ja kasvuyritysten kehittämisestä ja kirjoittanut teknologia- ja ohjelmistoyritysten rahoituksesta. Koulutukseltaan Ahokas on tietotekniikan ja tuotantotalouden diplomi-insinööri Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta, pääaineenaan Venturing in Digital Economy, erityismaininnoin ja oivallisin arvosanoin. Hän tekee väitöskirjaa ohjelmistoyritysten kasvusta ja skaalautumisesta Aalto-yliopistolle.

Hänet on nimitetty kunniakomentajaksi ja kunniajäseneksi vuonna 2022, Pohjanmaan Akateeminen Maanpuolustusseura ry.

Kristiina Häkkinen (s. 1986)

Chief Financial Officer (äitiyslomalla)

Kristiina Häkkinen on yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja ja toimii toimitusjohtajan oikeana kätenä. Hän aloitti työskentelynsä yhtiössä vuoden 2013 alussa Assistant Business Controllerina, mutta on vuosien aikana ottanut kokonaisvaltaisen vastuun yhtiön taloudesta ja taloushallinnosta. Häkkisen vastuualueisiin kuuluu yhtiön talous, rahoitus ja rahoituksen hankinta, taloudellisten lukujen raportointi ja analysointi, kirjanpidon järjestäminen, kassavirran ja investointien hallinta, sijoitukset ja sijoitustoiminta, yritysostot, vero- ja viranomaisraportointi sekä yhtiön riskienhallinta. Häkkinen on vastuussa yhtiön ja koko konsernin kasvusta ja kannattavuudesta sekä taloushallinnon ympäristöjen ja prosessien perustamisesta ja ylläpitämisestä kaikissa Dream Broker yhtiöissä ympäri Eurooppaa. Hänen vastuualueensa kattavat laajan kirjon yhtiön päivittäisistä taloushallinnon tehtävistä aina yhtiön laaja-alaisiin strategisiin talousasioihin ja -ohjaukseen saakka. Ennen liittymistään osaksi Dream Brokeria Häkkinen työskenteli KPMG:n tilintarkastustiimissä ja vastasi yksittäisistä rahoitusalan tilintarkastustoimeksiannoista ja tarkastustiimeistä. Häkkisellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Turun Kauppakorkeakoulusta.

Sami Siekkinen (s. 1976)

Chief Technology Officer

Sami Siekkinen toimii yhtiön teknologiajohtajana. Hänen vastuullaan on varmistaa, että ohjelmistokehitys sekä arkkitehtuuri- ja teknologiavalinnat tukevat Dream Brokerin strategiaa ja visiota. Siekkisellä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus ohjelmistotuotteiden suunnittelusta, kehittämisestä, arkkitehtuurista sekä ylläpidosta. Koulutukseltaan Siekkinen on tietotekniikan ja elektroniikan insinööri valmistuttuaan Manchester Metropolitan Universitystä.

Kalle Valkama (s. 1986)

Senior Vice President,
Sales and Commercial Operations

Kalle Valkama johtaa yhtiön kaupallista toimintaa. Hän on vastuussa myynnistä, sisältäen sekä uusasiakashankinnan että asiakkuuksien hallinnan. Vuosina 2008–2011 Valkama vastasi Dream Brokerin Suomen liiketoiminnasta myyntijohtajana, jolloin hän oli keskeisessä roolissa kehittämässä yhtiön myyntimallia. Vuodesta 2012 alkaen Valkama on kehittänyt Dream Brokerin kansainvälistymismallia ja johtanut kansainvälistä laajentumista uusille markkinoille. Koulutukseltaan Valkama on valtiotieteiden kandidaatti Helsingin yliopistosta.

Anne-Mari Janhonen (s. 1985)

General Counsel

Anne-Mari Janhonen toimii yhtiön päälakimiehenä keskittyen lakiasiaintoimintojen johtamiseen ja varmistaen johdon aktiviteettien tehokkaan jalkautumisen ja toteuttamisen. Hänen päävastuisiinsa kuuluvat muun muassa yhtiön vastuiden arvioiminen ja riskinhallinta sekä operatiivisen liiketoiminnan tukeminen juridisesta näkökulmasta. Ennen liittymistään osaksi Dream Brokeria vuonna 2014 Janhonen työskenteli eri liikejuridiikkaan ja insolvenssioikeuteen keskittyneissä asianajotoimistoissa. Hän on lisäksi suorittanut harjoittelujakson Helsingin Syyttäjänvirastossa. Koulutukseltaan Janhonen on oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta.

Samuli Ruuskanen (s. 1978)

Director, Customer Success

Samuli Ruuskanen toimii yhtiössä tittelillä Director, Customer Success. Hänen vastuualueenaan on suunnitella ja toteuttaa markkinoinnin toimenpiteitä, kuten tuote-, tapahtuma- ja online-markkinointia, jotka tukevat Dream Brokerin strategiaa ja visiota, sekä auttaa uusien markkinoiden avaamisessa. Ruuskasella on 10 vuoden kansainvälinen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, ohjelmistoliiketoiminnasta, innovoinnista ja yrittäjyydestä. Koulutukseltaan Ruuskanen on tietotekniikan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta. Tämän lisäksi hänellä on maisteritason opintoja EDHEC Business Schoolista, Ranskasta.

Lauri Heikkilä (s. 1987)

Vice President,
Business and Product Development

Lauri Heikkilä toimii yhtiön liiketoiminnan kehityksen ja tuotekehityksen johtajana. Heikkilän vastuualueisiin kuuluvat liiketoiminnan ja tuotteiden kehitys, tuotestrategia ja kokonaistarjooman kehittäminen keskittyen yhtiön online video platform (OVP) -tuotteisiin ja -liiketoimintasegmenttiin. Tässä roolissa hän johtaa R&D-tuotekehitysyksikköä.

Aiemmin Heikkilä on toiminut myös yhtiön Customers-liiketoimintayksikön johtajana Dream Brokerin koko asiakakunnasta huolehtien. Vuosina 2015–2018 Heikkilä on työskennellyt Suomen maajohtajana vastaten yhtiön Suomen myynnistä, sisältäen sekä uusasiakashankinnan että asiakkuuksienhallinnan. Vuosina 2010–2015 hän toimi yhtiössä useissa eri myynnin ja asiakkuuksienhallinnan tehtävissä, muun muassa Suomen uusasiakashankinnan vetäjänä tittelillä Head of Sales. Koulutukseltaan Heikkilä on tekniikan kandidaatti Aalto-yliopistosta.

Kaisa Sippola (s. 1988)

Chief Financial Officer (acting)
Director, Talent Management

Kaisa Sippola toimii yhtiön varatalousjohtajana. Sippolan vastuualueisiin kuuluu kokonaisvastuu yhtiön taloudesta. Tämä käsittää yhtiön rahoituksen ja rahoituksen hankinnan, taloudellisten lukujen raportoinnin ja analysoinnin, kirjanpidon järjestämisen, kassavirran ja investointien hallinnan, sijoitukset ja sijoitustoiminnan, yritysostot, vero- ja viranomaisraportoinnin sekä yhtiön taloudellisen riskienhallinnan. Lisäksi Sippola toimii yhtiön Talent Management -yksikön johtajana, jonka tehtäviin kuuluu yhtiön liiketoimintaa ja tulevaisuuden kasvutavoitteita tukeva rekrytointitoiminta ja henkilöstön osaamisen hallinta. Hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2014 alkaen. Sippolalla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan Yliopistosta.