Tilintarkastajat

Tilintarkastus – Dream Broker konserni

Jukka Karinen

KHT
PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan vastuulla on konserniyhtiön ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastaminen tilikaudella ja tilintarkastuskertomuksen antaminen yhtiökokoukselle. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Dream Brokerilla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla patentti- ja rekisteriviranomaisen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2019 yhtiö valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Karinen. Tilintarkastajan palkkio määräytyy yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana yhdessä päävastuullisen tilintarkastajan Jukka Karisen kanssa tilikaudesta 2018 alkaen. PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut yhtiön emoyhtiön tilintarkastajana vuodesta 2013 alkaen.