Innovative måter å støtte læring på

Rusko er en kommune i det sørvestlige Finland med 6000 innbyggere. Rusko er en liten kommune som leverer grunnutdanning. I begynnelsen av 2010-årene ønsket Rusko å begynne å bruke mer effektive kommunikasjonsverktøy i utdanningssektoren. De startet en tjeneste de kalte Opentunti, for å støtte lærere med planlegging og utdanning. Informative videoer er nøkkelelementet i Opentunti-tjenesten, og videoer brukes for eksempel i læreres opplæring.

Fordi videoer er en så viktig del av Opentunti-tjenesten, trengte Rusko en brukervennlig løsning for å lage videoer. De begynte å bruke Dream Broker Studio i 2012 til å lage kjappe instruksjonsvideoer og publisere dem sikkert i Opentunti-tjenesten, som innebygde videoer eller som lenker.

I dag bruker Rusko Dream Broker Studio på flere områder, som til planlegging av skoletimer, intern og ekstern kommunikasjon og opplæring.

“Lærere, elever og forstandere har vært svært fornøyde med korte instruksjonsvideoer. Videoer forteller oss så mye mer enn bare skriftlig innhold.”

I det siste har flere lærere oppdaget fordelene og begynt å bruke videoer. Rusko har for eksempel brukt videoer i læreropplæring og i skoletimer. Med videomateriale kan opplæring gjennomføres for små grupper på en kostnadseffektiv måte.

Elever bruker også videoer i skoletimene. Ved hjelp av videoer kan ulike læremetoder brukes, og klassene kan differensieres.

“Ulike elever trenger ulikt materiale for å lære. Videoer er til stor hjelp der. Elever kan også se på videoer hjemme hvis de har vanskeligheter i timen.”

Rusko tror at de i fremtiden vil utvide bruken av videoer. Endringen er allerede sett i fjernundervisning, da flere lærere begynte å bruke videoer.

Jeg tror at videoer vil bli et daglig verktøy som hjelp i undervisning og læring.»

Janne Korsimo
Lærer
Rusko kommune

https://rusko.fi/

More Stories