Eviran kriittisen informaation jakaminen ja tallentaminen online-videoita hyödyntäen

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on noin 700 asiantuntijan virasto, jolla on elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasviterveyden alalla toimintaa Helsingin Viikin lisäksi kahdeksalla aluetoimipaikalla ja viidessätoista teurastamossa eri puolilla Suomea. Tiedon tarve jatkuvasti kehittyvällä alalla on suuri ja oikea-aikaista tietoa on oltava helposti saatavilla kaikille eviralaisille.

Koulutustilaisuuksia ja valmennuksia järjestetään jatkuvasti, mutta kaikkia henkilöstöön kuuluvia ei aina ole mahdollista saada mukaan edes videoneuvottelulaitteiden välityksellä. Osa tilaisuuksista on kertaluonteisia mutta myös näiden tilaisuuksien anti ja niistä käydyt taustakeskustelut on tärkeää saada talteen.

Eviralle on tärkeää, että voimme itse huolehtia omalle henkilökunnallemme suunnattujen tilaisuuksien taltioinnista, tarvittaessa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja kevyellä tekniikalla. Videotaltiointi ei saa viedä liian suurta huomiota tilaisuudesta, se ei saa kangistaa tunnelmaa koulutuksissamme. Ensimmäisenä haasteena meille olikin uusien esimiesten kaksipäiväinen perehdytystilaisuus tammikuussa 2013.

Tilasimme Dream Brokerin How to Produce Quality Videos with Camera –työpajasarjan. Kolmena tapaamiskertana Dream Brokerin kuvausasiantuntijat opettivat meitä kuvaamaan, editoimaan ja julkaisemaan videoita. Kävimme läpi videoiden tuotantoprosessin teoriaa ja teimme yhdessä ensimmäisen kuvauksen. Etenimme siis hyvinkin perustasolta: kovinkaan suurta kokemusta meillä kenelläkään ei ollut videoinnista eikä varsinkaan kuvankäsittelystä.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla kävimme läpi kuvaamisen teoriaa ja testasimme laitteistojemme toimintaa. Suunnittelimme ja käsikirjoitimme ensimmäisen oikean kuvaustilanteen ja kiinnitimme myös huomiota erilaisiin valaistusolosuhteisiin luentotilassamme. Toinen tapaamiskerta varattiin itse kuvaustilanteelle ja kaipaamaamme itseluottamusta saimme sillä, että Dream Brokerin asiantuntija oli rinnallamme kuvaustilanteessa varmistamassa, että ensimmäinen ainutkertainen kuvamateriaali saatiin oikein talteen ja äänen ja kuvan säädöt toimivat vaaditulla tavalla.

Kolmas ja viimeinen tapaamiskerta sovittiin heti kuvaustilanteen jälkeen: pystyimme näin tuoreeltaan käymään läpi oman toimintamme kuvaustilanteessa ja saimme lisäapua kuvaustilanteessa itse huomaamiimme epävarmuustekijöihin. Varsinaisiksi mestareiksi tunsimme itsemme, kun tällä kolmannella tapaamiskerralla saimme jo työmme tuloksen editoitua ja julkaistua – olimme niistä todella ylpeitä!

Näillä kolmella tapaamiskerralla etenimme siis videokuvauksen alkeista aina valmiiseen editoituun lopputulokseen. Ruokahalu myös kasvoi syödessä: pohdimme samassa yhteydessä, miten voisimme kehittää osaamistamme jatkossa ja millaisia uusia mahdollisuuksia videotaltioinneilla voidaan saavuttaa.

http://www.evira.fi/

Juha Rautalin
Kehittämisasiantuntija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

More Stories