Dream Broker frukostseminarium – 6 november, Stockholm

Dream Broker bjuder in till frukostseminarium den 6 november kl. 8.00 – 10.30 i Stockholm, Waterfront Building. Seminariet inleds med en kort presentation av de möjligheter onlinevideo revolutionen erbjuder för företag, därefter följer två presentationer från våra kunder som berättar om hur dem använder sig utav onlinevideo i sina verksamheter.

Lars Leonardsson från Deloitte finns på plats för att berätta om de mål som de satt upp för användandet av onlinefilm, Anna-Karin Holmkvist, Deloitte fortsätter sedan och kommer att fokusera mer på hur Deloitte arbetar med vår lösning. Henriette Fuhr Blix från Agria Djurförsäkring kommer sedan att avsluta morgonen med en presentation om varför Agria börjat arbeta med onlinevideo och även vilka mål de har med användandet.

Anmäl dig till vårt seminarium här!

More News