Dream Broker eftersträvar att göra underhåll under helger och nätter. Det är maximalt 2 underhållsavbrott månatligen vilka varar maximalt 8 timmar styck. Målet är att upprätthålla 99.5% månatlig tillgänglighet.

Schemalagda underhåll och uppdateringar:

Under dessa schemalagda datum kan det förekomma avbrott:

Datum Tidsfönster Anledning
15.01.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
19.02.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
19.03.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
23.04.2022 (4. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
21.05.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
18.06.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
16.07.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
20.08.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
17.09.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
15.10.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
19.11.2022 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
10.12.2022 (2. lördagen i månaden på grund av jul) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll