Dream Broker eftersträvar att göra underhåll under helger och nätter. Det är maximalt 2 underhållsavbrott månatligen vilka varar maximalt 8 timmar styck. Målet är att upprätthålla 99.5% månatlig tillgänglighet.

Schemalagda underhåll och uppdateringar:

Under dessa schemalagda datum kan det förekomma avbrott:

Datum Tidsfönster Anledning
21.01.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
18.02.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
18.03.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
15.04.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
20.05.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
17.06.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
15.07.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
19.08.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
16.09.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
21.10.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
18.11.2023 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
09.12.2023 (2. lördagen i månaden på grund av jul) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll