Dream Broker eftersträvar att göra underhåll under helger och nätter. Det är maximalt 2 underhållsavbrott månatligen vilka varar maximalt 8 timmar styck. Målet är att upprätthålla 99.5% månatlig tillgänglighet.

Schemalagda underhåll och uppdateringar:

Under dessa schemalagda datum kan det förekomma avbrott:

Datum Tidsfönster Anledning
16.01.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
20.02.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
20.03.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
17.04.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
15.05.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
19.06.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
17.07.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
21.08.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
18.09.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
16.10.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
20.11.2021 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
11.12.2021 (lördagen i månaden på grund av jul) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll