Dream Broker eftersträvar att göra underhåll under helger och nätter. Det är maximalt 2 underhållsavbrott månatligen vilka varar maximalt 8 timmar styck. Målet är att upprätthålla 99.5% månatlig tillgänglighet.

Schemalagda underhåll och uppdateringar:

Under dessa schemalagda datum kan det förekomma avbrott:

Datum Tid Anledning
Lördag 18.01.2020 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 15.02.2020 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 21.03.2020 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 18.04.2020 22:00-06:00 (UTC +03:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 16.05.2020 22:00-06:00 (UTC +03:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 13.06.2020 22:00-06:00 (UTC +03:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 18.07.2020 22:00-06:00 (UTC +03:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 15.08.2020 22:00-06:00 (UTC +03:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 19.09.2020 22:00-06:00 (UTC +03:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 17.10.2020 22:00-06:00 (UTC +03:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 21.11.2020 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 12.12.2020 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll