Dream Broker eftersträvar att göra underhåll under helger och nätter. Det är maximalt 2 underhållsavbrott månatligen vilka varar maximalt 8 timmar styck. Målet är att upprätthålla 99.5% månatlig tillgänglighet.

Schemalagda underhåll och uppdateringar:

Under dessa schemalagda datum kan det förekomma avbrott:

Datum Tid Anledning
Lördag 20.01.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 17.02.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 17.03.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 21.04.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 19.05.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 16.06.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 18.08.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 15.09.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 20.10.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll
Lördag 17.11.2018 22:00-06:00 (UTC +02:00) Infrastrukturunderhåll