Cybersäkerhet

Dataskydd och EU GDPR-efterlevnad

security security

Cybersäker kommunikation
för organisationer

Lock

Tillförlitlighet i militärklass

Vår programvara uppfyller försvarssektorns tillförlitlighetsstandarder.
Certificate

Europeisk lösning

Dream Broker Studio är utvecklad, underhållen och lagrad inom EU.
Key

Datasäkerhet

Designad med högsta nivå av datasäkerhet i åtanke.
Server

GDPR+ efterlevnad

Vår lösning uppfyller och överträffar GDPR-kraven.
Setup

Utbildning för personalsäkerhet

All Dream Broker-personal utbildas och tränas regelbundet inom områdena informationssäkerhet och integritet.
Setting

Kompromisslös kvalitet

Regelbundet underhålls, utvecklas och förbättras för att ge hög tillgänglighet för våra kunder och användare.

Externa revisioner och säkerhetsfunktioner

Cybersäkerhet och integritet genom design

Hantera allt din organisations videoinnehåll säkert i en lösning. Dream Broker Studio garanterar högsta nivå av cybersäkerhet, information och datasäkerhet och är kompatibel med EU:s GDPR.

Som kund hos oss äger och kontrollerar du din data. Dina uppgifter behandlas och lagras på ett säkert sätt i vår unika, specialbyggda privata molninfrastruktur och servrar som är belägna helt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dream Broker Studio granskas årligen för att säkerställa att lösningen uppfyller högsta möjliga nivå av cybersäkerhet och efterlevnad. Från 2015 till 2020 genomfördes revisionerna av Nixu Corporation, en av de ledande partnerna för informationssäkerhetstjänster i Europa.

Sedan 2020 har Dream Broker Studio granskats årligen av vår oberoende tredje parts cybersäkerhetspartner, KPMG.
1026 1920x1080

Betrodd av Offentliga och
Privata organisationer

Lock

Försvarssektorn

Setting

Sjukvård

Key

Kommuner

Key

Företag

Kundberättelser

Se mer om hur våra kunder använder video i deras dagliga arbete