Innovativa sätt att stödja lärande

Rusko är en kommun i sydvästra Finland med 6 000 invånare. Rusko är en liten kommun som tillhandahåller grundskoleutbildning. I början av 2010 ville Rusko börja använda effektivare kommunikationsverktyg inom utbildningssektorn. De startade en tjänst som hette Opentunti för att hjälpa lärare med planering och utbildning. Informativa videor är det viktigaste elementet i Opentunti-tjänsten och videor används till exempel inom lärarnas utbildning.

Eftersom videor är en så viktig del av Opentunti-tjänsten behövde Rusko en användarvänlig lösning för att producera videor. De började använda Dream Broker Studio 2012 för att göra snabba instruktionsvideor och publicera dem säkert i Opentunti-tjänsten, antingen som inbäddade videor eller länkar.

I dag använder Rusko Dream Broker Studio i flera fall, till exempel för att planera lektioner, för intern och extern kommunikation samt utbildning.

“Lärare, elever och vårdnadshavare har varit mycket nöjda med våra korta instruktionsvideor. Videoklipp säger så mycket mer än bara skriftligt innehåll.”

Nyligen har fler lärare börjat använda videoklipp, allt eftersom de sett fördelarna. Rusko har till exempel använt videoklipp inom lärarnas utbildning och på lektioner. Med videomaterial kan utbildningar organiseras för mindre grupper på ett kostnadseffektivt sätt.

Eleverna använder också videoklipp under lektionerna, med hjälp av video kan man använda olika undervisningssätt och differentiera elevklasser.

Olika elever behöver olika material för att lära sig. Då kan videor kan vara till stor hjälp. Eleverna kan också titta på klippen hemma om det är svårt på lektionerna.”

I framtiden tror Rusko att de kommer att utöka användningen av videoklipp. Övergången har redan skett inom distansundervisningen, när fler lärare började använda videoklipp.

“Jag tror att videor kommer att bli ett dagligt verktyg som ett stöd för undervisning och lärande.”

Janne Korsimo
Lärare
Rusko kommun

https://rusko.fi/

More Stories