Unilever använder online-film på en Nordisk nivå!

Unilever och Dream Broker började samarbeta på en nordisk nivå i slutet av 2012! Unilever är ett brittiskt-nederländskt företag och en av världens största tillverkare av dagligvaror, främst livsmedel, drycker, tvättmedel och hygienprodukter.

Unilever började utnyttja Dream Brokers tjänster för att effektivisera sina interna utbildningar. Målet var att effektivisera och standardisera utbildningar för nya IT system via självproducerade videoguider. Samarbetets mål har dessutom varit att höja användningsnivån av dessa nya system. Efter endast ett par månader in i samarbetet, utvecklades Unilevers användningsområden av lösningen till att även utbilda försäljare vilket resulterat i att Unilever lyckats höja kvalitén på hur de bemöter sina kunder.

More News