Så skapar du enkelt undervisningsmaterial med onlinevideo

Suomen Yrittäjäopisto är ett nationellt institut som grundades 1968. De verkar under Undervisnings- och kulturministeriet i Finland och har behörighet att anordna vuxenutbildning och utfärda avgångsbetyg och examensbevis. Ungefär 3 500 studenter studerar på Suomen Yrittäjäopisto varje år.

Det mesta av utbildningen organiseras helt online. Här har man använt videor som en del av sina onlinekurser under de senaste tio åren. I takt med att antalet onlineutbildningar fortsatte att öka behövde man en helt ny tjänst för att ersätta sin server, som inte täckte behovet. Syftet var att hitta en användarvänlig tjänst, eftersom handledarna och experterna på Suomen Yrittäjäopisto skapar nästan allt undervisningsmaterial själva.

Därför har det alltid varit viktigt för dem att ha funktionella system som är lätta att använda. Då kan vem som helst, när som helst skapa undervisningsmaterial med lägsta möjliga tröskel.

Slutligen beslutade man på Suomen Yrittäjäopisto att börja använda Dream Broker Studio, eftersom det gör att handledarna kan hantera videoklippen från att de skapas till att de delas. Det mesta av undervisningsmaterialet skapas med hjälp utav skärminspelningar, men vissa handledare använder också mobilappen för att skapa videoklipp. Videoklippen delas genom att man länkar till en inlärningsmiljö, där studenterna kan titta på dem vid en lämplig tidpunkt.

Det har också bidragit till att göra det ännu vanligare att använda videoklipp som ett inlärningsmaterial online, så att det går att skapa mer högkvalitativa produkter för onlinelärande, erbjuda ett mer flexibelt lärande och ge bättre resultat överlag.

Under de senaste tolv månaderna har handledarna på Suomen Yrittäjäopisto skapat över 600 nya videor med hjälp av Dream Broker Studio och nu har videorna visats över 11 000 gånger. Suomen Yrittäjäopisto ser Dream Broker Studio som en viktig del av sin e-utbildning.

Lauri Kivelä
Samordnare för onlineutbildning
Suomen Yrittäjäopisto

https://www.syo.fi/

More Stories