logo

Dream Brokerin käyttö viestinnän ja koulutuksen työkaluna on auttanut Kamstrupia uudistamaan työskentely- ja oppimiskeinoja

Kamstrup on maailman johtava energian ja veden älykkäiden mittausratkaisujen toimittaja, joka on erityisesti keskittynyt vähentämään energian ja veden kulutusta. Vuonna 2015 Kamstrup voitti historiansa suurimman älykkäiden sähkömittarien projektin, jossa samasta projektista kilpaili yli 30 kansainvälistä yritystä. Tämän laajan projektin tavoitteiden täyttämiseksi, Kamstrup tarvitsi nopean ja helposti käytettävän ratkaisun auttamaan kaikessa projektiin liittyvässä kommunikoinnissa, johtamisessa sekä koulutuksessa. Video oli luonnollinen vaihtoehto näihin tarpeisiin ja Dream Broker Studiosta tuli tähän tarkoitukseen valittu työkalu.

Kamstrupin työntekijät työskentelevät usein etänä ja töiden sijainti voi vaihdella paljon, tästä johtuen työntekijät eivät voi luottaa pelkkiin pitkiin, kirjallisiin ohjeistuksiin. Dream Broker Studion avulla Kamstrupin oli mahdollista tavoittaa kaikki 150 kenttäsähköasentajaansa, joiden työpisteinä toimivat asiakkaiden kodit. Videot lisättiin osaksi alkuperäistä paikan päällä tapahtuvaa koulutusta. Ohjevideot myös paransivat tärkeiden viestien ymmärtämistä. Kuten Jana Novak Bro kertoo videolla, ”suurin osa ihmisistä ymmärtää visuaalista tietoa paremmin kuin kirjallisia ohjeita”. Tämän seurauksena, videoiden käyttäminen tehokkaaseen koulutukseen ei vain säästänyt aikaa, vaan vähensi myös virheitä sekä turvallisuusriskejä.

”Suurin osa ihmisistä ymmärtää visuaalista tietoa paremmin kuin kirjallisia ohjeita”.

Yhteistyö Dream Brokerin kanssa on muuttanut kommunikoinnin, työskentelyn ja oppimisen päivittäisiä prosesseja Kamstrupissa. Täydentämällä kirjallisia asennusohjeita Dream Broker Studio -videoilla, Kamstrup on pystynyt parantamaan muutosviestintäänsä. Kun menettelytavat muuttuivat, Kamstrup havaitsi, että videoiden avulla oli helppo tavoittaa ja ilmoittaa muutoksista työntekijöille, riippumatta siitä missä he olivat. Esimerkiksi yksinkertaisella inhimillisellä virheellä, kuten varastoitavien mittarien väärin merkitsemisellä, voi olla suuri vaikutus koko projektin etenemiseen. Tämän tyyppisissä tilanteissa Kamstrup pystyi lähettämään viestin oikeille työntekijöille helposti ymmärrettävällä ja skaalautuvalla tavalla ja siten välttämään mahdollisia projektin viivästyksiä.

”Mahdollisuus lisätä videoita kirjoitettuihin asennusohjeisiin on auttanut meitä mullistamaan työskentelytapojamme ja oppimistamme”.

Kamstrupille online-videoiden käyttö on osoittautunut loistavaksi tavaksi levittää tärkeää tietoa ja luoda läheisyyttä etäisyyksien päähän. Janan mukaan Dream Broker Studion hyödyntämisessä on myös tulevaisuudessa paljon potentiaalia, muun muassa sisäisessä koulutuksessa ja tukemalla Kamstrupin video-ohjeiden tietokantoja. Lopuksi, Dream Broker Studion käyttäminen projektissa, kuten tässä tapauksessa miljoonan sähkömittarin vaihtaminen, on antanut Kamstrupille hyvät lähtökohdat matkalla viestinnän mullistamisessa.

Jana Novak Bro
Communications Manager, Products
Kamstrup

www.kamstrup.com