Online-videot Roadscannersin asiakasviestinnän ja myynnin tukena

Roadscanners on konsultointiyritys, joka on erikoistunut kehittämään sekä työkaluja että palveluja liikenteen infrastruktuurin monitorointiin ja hallintaan. Roadscannersin pääkonttori on Rovaniemellä ja Borlängessä (Ruotsi) sekä Prahassa (Tsekki) on tytäryhtiöt.

Roadscanners tarjoaa palveluitaan – konsultointia, ohjelmistoa ja instrumentteja – globaalisti. Yrityksen toiminta keskittyy teiden, siltojen, lentokenttien ja rautateiden toiminnallisen sekä rakenteellisen kunnon seurantaan ja analysointiin.

Haaste

Roadscanners kerää valtavasti dataa, kun esimerkiksi teitä analysoidaan ja monitoroidaan. Roadscannersin ohjelmistossa kaikki kerätty data prosessoidaan ja yhdistetään helposti luettaviksi näkymiksi. Jotta käyttäjät osaisivat hyödyntää ohjelmistoa alusta alkaen, Roadscanners tarvitsi laajan video-ohjekokonaisuuden.

Toinen haaste oli asiakkaiden kysymyksiin vastaaminen. Roadscanners halusi työkalun, jonka avulla voi myös demonstroida suoraan asiakkaalle, miten esimerkiksi jonkin operaatio toteutetaan ohjelmistossa.

Ratkaisu

Roadscanners päätti hyödyntää Dream Brokerin ratkaisua video-ohjeiden tuottamisessa ja asiakkaiden kouluttamisessa. Ruuduntallennusten avulla pystyttiin näyttämään sovelluksen ominaisuuksia samalla tavalla kuin asiakas näkisi ne. Lopputuloksena syntyi laaja video-ohjekirjasto.

Roadscanners on käyttänyt Dream Brokerin ohjelmistoa myös monien ohjelmistojen kouluttamiseen sisäisesti. Ohjevideoita on tehty muun muassa siitä, miten työaikoja voidaan tarkastella ERP-järjestelmässä tai miten matkavarausjärjestelmää hyödynnetään.

Hyöty

Roadscanners on pystynyt online-videoiden avulla parantamaan tuotemarkkinointiaan. Markkinointi on ollut tehokkaampaa, kun potentiaaliselle asiakkaalle on voitu näyttää suoraan, miten ohjelmisto toimii. Videoiden käyttäminen markkinoinnissa on myös edistänyt suoraan myyntiä.

Online-videot ovat myöskin muovanneet asiakaspalvelusta dynaamisempaa ja nopeampaa. Palveluajat ovat pienentyneet, koska usein on nopeampaa tehdä video, jolla näytetään, miten monimutkaiset operaatiot suoritetaan ohjelmistossa, kuin kirjoittaa kaikki vaiheet esimerkiksi sähköpostiin.

Roadscanners on pitänyt erityisen hyödyllisenä Dream Brokerin kanavia. Kanavien avulla Roadscannersin asiakkaat ovat voineet myös itse etsiä ratkaisuja ongelmiinsa, koska kanava kokoaa yhteen. Lisäksi tiedon jakaminen Roadscannersin organisaation sisällä on parantunut kanavien avulla.

Kommentti

Ruuduntallennusten tekeminen on nopeaa ja hauskaa. Online-videoiden avulla olemme pystyneet parantamaan asiakastyytyväisyyttämme ja edistämään myyntiä.

http://www.roadscanners.com/

Face of contact person

Timo Saarenpää
Software Designer
Roadscanners

More Stories